Intellectueel Eigendom

Intellectueel eigendom (IE) zijn uitgewerkte ideeën, concepten en uitvindingen die door de wet worden beschermd. IE-rechten gelden bijvoorbeeld voor nieuwe producten, merken, bedrijfsnamen, ontwerpen, technieken, games, software, muziek, teksten en foto’s. 

Heeft u een uitvinding waarvan anderen niet kunnen achterhalen hoe hij werkt (bijvoorbeeld fabricagemethoden, recepten, klantbestanden, onderzoeksgegevens)? Dan is geheimhouding een goed alternatief voor een octrooi. Als u een octrooi of een bedrijfsgeheim heeft, loopt u immers het risico dat hierop inbreuk wordt gemaakt. Wanneer u bijvoorbeeld met anderen samenwerkt bij de ontwikkeling en/of verkoop van uw nieuwe product, loopt u het risico dat zij er met uw ideeën vandoor gaan.

Het strategische belang van intellectueel eigendom

Hoewel inbreuk op intellectueel eigendom geen (groot) probleem hoeft te zijn voor de nationale veiligheid, kan het zijn dat er een ander land achter de inbreuk zit. Een buitenlandse inlichtingendienst kan intellectueel eigendom of bedrijfsgeheimen stelen door middel van (digitale) spionage. Landen doen dit om een economische en/of technologische achterstand in te halen of om hun concurrentiepositie te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan landen die willen profiteren van de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van semiconductors in Nederland.

Lees meer over spionage op onze webpagina ‘Spionage’.

Intellectueel eigendom beschermen

Doet u internationaal zaken of bent u dit van plan? Om uw intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen te beschermen, kunt u een aantal maatregelen nemen. Die gelden niet alleen bij verkoopplannen, maar ook voor productieplannen. Houd deze stappen in gedachten:

  1. Stel een plan op. Werk samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor met kennis van het land waarin u zaken wilt doen. 
  2. Registreer uw Nederlandse rechten (opnieuw) in het land waarin u zaken wilt doen. In landen buiten de Europese Unie geleden andere regels en procedures voor het registreren en beschermen van uw intellectueel eigendom. Bespreek samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor hoe u hier het beste mee om kan gaan. 
  3. Zorg voor goede relaties en communicatie met uw leveranciers en distributeurs. Zowel online als offline kan inbreuk worden gemaakt op uw intellectueel eigendom. 
  4. Dwing uw rechten op uw intellectueel eigendom af bij de lokale autoriteiten.

Meer informatie over het beschermen van uw intellectuele eigendom

Gaat u samenwerken met een buitenlandse partner en wilt u meer weten over hoe u uw intellectueel eigendom en/of bedrijfsgeheimen kunt beschermen? Lees meer over het beschermen van uw intellectueel eigendom en de maatregelen die u kunt nemen bij inbreuk op uw octrooi of bedrijfsgeheim op de website van RVO/Octrooicentrum Nederland.

Wilt u meer weten over hoe uw intellectueel eigendom of bedrijfsgeheimen kunt beschermen tegen de gevaren van (digitale) spionage? Kijk dan op de themapagina’s over spionage en cyberdreiging op deze website en lees de brochure 'Cyberaanvallen door statelijke actoren: zeven momenten om een aanval te stoppen' van de AIVD en MIVD.

Wie kunt u benaderen?

Heeft u vragen over intellectueel eigendom, bedrijfsgeheimen, het aanvragen van octrooi of wilt u weten waar u op moet letten als u samenwerkt met andere partijen? Kijk naar de veelgestelde vragen op de website van het Octrooicentrum Nederland of neem contact op. 

Wilt u een melding doen over (vermoedens van) spionage of ongewenste beïnvloeding? Neem contact op met de AIVD. 

Beveiligingsincidenten met (mogelijke) aantasting van zogenaamde Te Beschermen Belangen van Defensie dienen door ABDO-bedrijven te worden gemeld aan het Bureau Industrieveiligheid van de MIVD.

Zie voor meer informatie ook de Veelgestelde vragen.