Spionage

Nederland is een van de meest ontwikkelde landen ter wereld op het gebied van economie, wetenschap en techniek. Dat maakt ons een doelwit voor staten die technologie en kennis willen stelen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de Nederlandse topsectoren regelmatig het doelwit zijn van spionage vanuit andere landen. 

Wat is spionage?

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met spionage. Spionage is het stiekem verzamelen van informatie of objecten zoals producten of machines. Het kan verschillende doelen hebben. Het kan gaan om het inwinnen van informatie over de politieke of economische situatie in een land, maar ook het stelen van technologie en kennis. Dit kan de economische veiligheid van Nederland bedreigen.

Informatie verwerven op economisch- en technisch-wetenschappelijk gebied is een kerntaak van veel inlichtingsdiensten. Landen doen het om een economische en technologische achterstand in te halen of om hun concurrentiepositie te verbeteren. 
 

Wees alert op verschillende spionagemethoden

Inlichtingendiensten spioneren op verschillende manieren. Er wordt veel digitaal gespioneerd: computers worden gehackt om (ongezien) informatie te stelen. Bedrijven in de hightech-, chemie- en energiesectoren worden zo regelmatig aangevallen. 

Een andere methode van buitenlandse inlichtingendiensten is spionage via sociale media, zoals Facebook, Instagram of LinkedIn. Heeft u een uitnodiging op sociale media gekregen en twijfelt u of dit verzoek van een oprecht persoon komt? Kijk dan hier om te leren hoe daarmee om te gaan.

Spionage gebeurt ook nog steeds op de klassieke manier: door personen te benaderen om via hen toegang te krijgen tot informatie. Medewerkers van inlichtingendiensten zoeken naar gesprekspartners met interessante informatie, zoals wetenschappers of ondernemers. Ook mensen in ondersteunende functies zijn interessant voor inlichtingendiensten, omdat ook zij toegang kunnen hebben tot vertrouwelijke informatie.

De risico’s van spionage voor de economische veiligheid

Als door spionage innovatieve kennis en technologie worden gestolen die in ons land ontwikkeld en gefinancierd zijn, tast dat ons verdienmodel aan. Dat verslechtert onze internationale concurrentiepositie. Spionage is dus een ernstige bedreiging voor uw onderneming, en breder: voor de Nederlandse economische veiligheid en welvaart. 

Spionage kan schade opleveren voor uw concurrentiepositie en bedrijfscontinuïteit. Als andere buitenlandse entiteiten toegang hebben tot uw vertrouwelijke informatie, heeft dit gevolgen voor de financiële positie van uw bedrijf. Bijvoorbeeld: als blauwdrukken en unieke apparatuur worden gekopieerd, hoeft het land dat spioneert de (hoge) onderzoeks- en ontwikkelingskosten van uw product niet meer zelf te betalen. Dat kan ertoe leiden dat uw bedrijf minder producten verkoopt en de concurrentiestrijd met het buitenlandse bedrijf niet (meer) aankan.

Hoe u te maken kunt krijgen met spionage

Effectieve spionage is helaas onzichtbaar. Professionele inlichtingsdiensten doen hun uiterste best om hun activiteiten en successen te verbergen. Buitenlandse inlichtingenfunctionarissen presenteren zich in allerlei hoedanigheden: als diplomaat, student, wetenschapper, journalist of zakenman. Zo krijgen zij op onverdachte wijze toegang tot interessante politieke, zakelijke en wetenschappelijke kringen.

Vooral mensen die werken voor een organisatie met toegang tot unieke of gevoelige informatie zijn kwetsbaar voor benaderingen. Misschien beschikt u over kennis of bevindt u zich in een positie die interessant is voor buitenlandse inlichtingendiensten. U weet wellicht meer dan u in eerste instantie denkt. 

Inlichtingendiensten zijn ook niet alleen geïnteresseerd in ‘officiële’ bedrijfsgeheimen. Vertrouwelijke informatie is soms af te leiden uit meerdere, relatief toegankelijke, losse stukjes informatie, zoals klanten- en personeelsbestanden. Betalingsgegevens uit uw administratie vertellen, in combinatie met informatie over uw leveranciers en afnemers, misschien wel iets over uw (geheime) bedrijfsstrategie. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat u kunt doen om de risico’s op spionage voor uw bedrijf te beperken? Lees deze brochure van de AIVD en de MIVD. Hierin wordt dieper ingegaan op de kwetsbaarheden en risico’s van spionage voor uw bedrijf en de maatregelen die u kunt nemen om de belangen van uw bedrijf beter te beschermen. 

Wie kunt u benaderen?

Wilt u een melding doen over (vermoedens van) spionage of ongewenste beïnvloeding? Neem dan contact op met de AIVD. U kunt de AIVD bereiken op het nummer: 079-320 50 50. Bedrijven met een ABDO-autorisatie kunnen ook contact opnemen met het Bureau Industrieveiligheid van de MIVD.

Zie voor meer informatie ook de Veelgestelde vragen.