E-learning Wet Vifo

De Wet Vifo is per 1 juni 2023 van kracht. Deze wet voert een veiligheidstoets in voor:

  • vitale aanbieders (bedrijven van zo'n groot belang voor de Nederlandse samenleving dat verstoringen of uitval tot ontwrichting kan leiden);
  • beheerders van bedrijfscampussen; en
  • ondernemingen op het gebied van sensitieve technologie.

De veiligheidstoets in de wet verplicht investeerders en ondernemingen om wijzigingen van zeggenschap te melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Bent u een ondernemer of investeerder en wilt u weten welke consequenties de Wet Vifo heeft voor uw situatie? Doorloop dan deze module. De e-learning duurt ongeveer 15 minuten.

Meer informatie over wet Vifo?

Wilt u meer lezen over de Wet Vifo? Raadpleeg het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden of neem contact op met het Bureau Toetsing Investeringen. U kunt ook uw vraag stellen aan het Ondernemersloket