Uitwerking voorziening en instrumentarium Economische Veiligheid

In het eerste deel van deze kamerbrief geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een toelichting op de nieuwe voorzieningen op het gebied van economische veiligheid. In het tweede deel van de brief volgt een overzicht van de reeds bestaande instrumentaria en wat er momenteel aan maatregelen in ontwikkeling is.