Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is een website die voor alle doelgroepen goed te gebruiken is. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Deze verklaringen zijn terug te vinden in het Dashboard DigiToegankelijk. De toegankelijkheidsverklaring voor de website van het OLEV is hier ook te vinden. 

Status toegankelijkheid Ondernemersloket Economische Veiligheid

Status toegankelijkheidslabel van Ondernemersloket Economische Veiligheid. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.