Commissie stelt platform strategische technologieën voor Europa (Strategic Technologies for Europe Platform, STEP) voor om Europees leiderschap op het gebied van kritieke technologieën te ondersteunen