Over het Ondernemersloket Economische Veiligheid

In Nederland werken mkb-bedrijven, startups en scale-ups aan de ontwikkeling van hoogwaardige en kennisintensieve producten of diensten. Deze partijen staan dagelijks voor lastige keuzes, o.a. op het gebied van economische veiligheid. Denk hierbij aan het voorkomen van bedrijfsspionage en het borgen van economische veiligheid bij bijvoorbeeld aanbestedingen, werving en selectie, transacties, investeringen, fusies en overnames of het opzetten van een vestiging in een buitenland. Het Ondernemersloket Economische Veiligheid brengt vanuit de Rijksoverheid alle informatie rondom economische veiligheid samen. Daarnaast kunnen wij u advies geven.

Voor wie is deze website bedoeld?

Deze website en informatie is vooral bedoeld voor Nederlandse kennisintensieve mkb-bedrijven, waaronder startups en scale-ups. Kennisinstellingen kunnen terecht bij het Loket Kennisveiligheid

Wat is economische veiligheid?

Met economische veiligheid bedoelen we als overheid de weerbaarheid van onze economie tegen de inzet en het misbruik van economische activiteiten voor geopolitieke doeleinden. Zulke activiteiten kunnen een risico vormen voor onze nationale veiligheid. Het gaat dan om de aantasting van de continuïteit van vitale processen en/of de integriteit en exclusiviteit van Nederlandse kennis en informatie. Ook het ontstaan van strategische afhankelijkheden ten opzichte van andere landen vormt een potentieel risico.

Economische veiligheidsrisico's betreffen vooral ondernemingen die werkzaam zijn in kennisintensieve sectoren en samenwerken of zakendoen met internationale partijen of andere overheden. Als ondernemer kunnen uw economische activiteiten onbedoeld een risico opleveren voor onze nationale veiligheid.

Waarom deze website?

Verschillende (overheids)instanties bieden allerlei informatie op specifieke terreinen. Denk aan spionage, terrorisme of internationaal zakendoen. We werken als Ondernemersloket Economische Veiligheid nauw met hen samen. Via het loket kunnen vragen m.b.t. economische veiligheid worden gesteld waarop wordt geadviseerd door een interdepartementaal team experts. Daarnaast bundelen wij informatie op deze website en verwijzen we door naar deze instanties. Wij zijn hét centrale, Rijksbrede informatie- en aanspreekpunt voor bedrijven. 

Wie is verantwoordelijk voor het Ondernemersloket Economische Veiligheid?

Het Ondernemersloket Economische Veiligheid is een Rijksbreed initiatief. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verzorgt deze website en is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking.