Wat is economische veiligheid?

Nederland is een hoogontwikkeld en innovatief land met een open economie. Dat biedt kansen, maar maakt ons land ook vatbaar voor (economische) veiligheidsrisico’s. Wat is economische veiligheid eigenlijk? 

Economische veiligheid: wat is dat? 

Met economische veiligheid bedoelen we als overheid de weerbaarheid van onze economie tegen de inzet en het misbruik van economische activiteiten voor geopolitieke doeleinden. Zulke activiteiten kunnen een risico worden voor onze nationale veiligheid. Veel economische veiligheidsrisico's hebben te maken met kennisintensieve producten of diensten die op Nederlandse bodem worden ontwikkeld. Hiervoor zijn bijvoorbeeld unieke R&D-activiteiten uitgevoerd of is kennisintensieve technologie ontwikkeld voor cruciale toepassingen. Economische veiligheid gaat dan ook over risico’s die uw economische belangen kunnen schaden, maar die ook impactvolle consequenties kunnen hebben voor de Nederlandse (economische) belangen of nationale veiligheid.

Wat betekent dat voor u als ondernemer?

Internationaal opererende mkb-ondernemers die werkzaam zijn in de wereld van kennisintensieve vakgebieden en sleuteltechnologieën, kunnen te maken krijgen met economische veiligheidsrisico’s. Wanneer u als ondernemer internationaal onderneemt, samenwerkt of buitenlandse investeerders hebt, kunt u in ongewenste situaties terecht komen.

Dit zijn bijvoorbeeld risico’s als (digitale) spionage of ongewenste inmenging van buitenlandse overheden, of de export van goederen die zowel een civiele als militaire toepassing kennen. Ook in buitenlandse investeringen, overnames en fusies kunnen veiligheidsrisico's schuilen. Bijvoorbeeld als een partij uw kennisintensieve producten op een andere, ongewenste manier wil inzetten of ze zich wil toe-eigenen.

Kennisintensief: wat is dat?

Kennisintensief betekent dat uw kennis strategisch interessant en ‘gevoelig’ kan zijn; wanneer het in de verkeerde handen valt, kan dat gevolgen hebben voor zowel de economische als de nationale veiligheid van ons land. Kennisintensieve sectoren houden zich onder meer bezig met strategische goederen of vitale processen en technologieën zoals nanotechnologie, fotonica, hightechsystemen en -materialen voor bijvoorbeeld defensiedoeleinden, cyberveiligheid of de maakindustrie.

Vragen over economische veiligheid?

Bent u een mkb-ondernemer, startup of scale-up? En bent u werkzaam in een kennisintensief vakgebied waar economische veiligheid een issue kan zijn? Het Ondernemersloket Economische Veiligheid biedt u één platform met integrale en actuele informatie en kennis over economische veiligheid, inclusief de wet Vifo. 

We hebben per thema alle informatie vanuit de Rijksoverheid voor u gebundeld. Deze vindt u op de pagina Risico's economische veiligheid. U kunt ook uw vraag stellen aan het loket