Vestiging in het buitenland

Een vestiging in het buitenland kan u veel inzicht geven in de lokale markt. Maar let wel op de mogelijke veiligheidsrisico’s voor uw bedrijf en voor Nederland. Vestigingen van Nederlandse bedrijven in het buitenland hebben soms lokale werknemers in dienst met verregaande toegang tot bedrijfsinformatie waarop het toezicht niet altijd goed genoeg is. Als delen van het productieproces versplinterd en verspreid zijn over landsgrenzen, kunnen onvoldoende beveiligingsmaatregelen bij toeleveranciers voor nieuwe risico’s op (digitale) spionage zorgen.

De schade van spionage of diefstal bij vestiging in het buitenland

Nederland hoort bij de meest ontwikkelde landen ter wereld op het gebied van economie, wetenschap en techniek. Dat maakt ons een doelwit voor staten die technologie en kennis willen stelen. Als u een vestiging in het buitenland heeft, kunt u een doelwit zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten. Als door diefstal of spionage innovatieve kennis en technologie verdwijnen die in ons land zijn ontwikkeld en gefinancierd, tast dat uw eigen én het Nederlandse verdienmodel aan en verslechtert het ook uw internationale concurrentiepositie.

Kijk voor meer informatie over spionage op onze webpagina ‘Spionage’.

Risicomanagement bij vestiging of samenwerking in het buitenland

Sommige landen hebben een verhoogd veiligheidsrisico. Dat betekent dat u extra moet opletten en mogelijk extra maatregelen moet treffen als u zich in dat land vestigt of er gaat samenwerken met een plaatselijke partner. Maar als u zich enkel op risicolanden richt, kunt u dreigingen uit andere landen over het hoofd zien. Het is verstandig om uw risicomanagementbeleid te richten op dreigingen uit ongeacht welk land.

Voor een beeld van het risicoprofiel van een land, is er openbaar beschikbare dreigingsinformatie. Zo hebben de NCTV, de AIVD en de MIVD eind 2022 opnieuw een gezamenlijk 'Dreigingsbeeld statelijke actoren' gepubliceerd. Ook de jaarverslagen van de AIVD en de MIVD bevatten actuele dreigingsinformatie. Op de EU Sanctions Map ziet u tegen welke landen sancties zijn afgekondigd. Scoort een land slecht? Dat betekent dat niet per se dat u zich er niet kunt vestigen of kunt samenwerken met een buitenlandse partner. Als u maar de juiste voorzorgsmaatregelen treft en u weet wat de omstandigheden zijn waarbinnen u of uw beoogde partner werkt.


Wilt u meer weten over het land waarin u een vestiging wilt openen, kijk dan op de landenpagina’s van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Hier vindt u meer informatie over lokale markten, kansen, regels, zakelijke contacten en hulpmiddelen. Wilt u meer weten over hoe u kunt omgaan met de gevaren van (digitale) spionage? Kijk dan op onze themapagina’s over personeelsbeleid, spionage en cyberdreiging.

Wie kunt u benaderen?

Bent u op zoek naar informatie over het openen van een kantoor in het buitenland of naar algemene informatie over het land waarin u een kantoor wilt openen? Kijk op het Ondernemersplein of neem contact op met RVO.

Wilt u een melding doen over (vermoedens van) spionage of ongewenste beïnvloeding? Neem contact op met de AIVD. Bedrijven met een ABDO-autorisatie kunnen ook contact opnemen met het Bureau Industrieveiligheid van de MIVD.

Zie voor meer informatie ook de Veelgestelde vragen.